Martin Benko, Mgr. PhD.
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879118
Email: mbenko@ta3.sk


Dátum a čas: 1.12. 2022 21:23:40 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!