Andrii Maliuk, Msc. 
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Stelárne oddelenie
Tel.: 052/7879120
Email: amaliuk@astro.sk


Dátum a čas: 1.12. 2022 20:18:41 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!