Michal Trembáč, Ing. 
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879155
Email: mtrembac@astro.sk


Dátum a čas: 1.12. 2022 20:59:34 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!