Mária Hajduková, RNDr. PhD.
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879186
Email: astromia@savba.sk


Dátum a čas: 5.12. 2023 01:08:03 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!