Mária Hajduková, RNDr. PhD.
  
Pracovisko: Oddelenie medziplanetárnej hmoty AsÚ SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879186
Email: astromia@savba.sk


Dátum a čas: 19.5. 2022 21:29:17 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!