Richard Komžík, RNDr. CSc.
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Stelárne oddelenie
Tel.: 052/7879141
Email: rkomzik@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: astronómia a astrofyzika, interagujúce dvojhviezdy, výpočtová technika, počítačové siete, programovacie jazyky


Dátum a čas: 1.12. 2022 20:15:42 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!