Július Koza, Mgr. PhD.
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879166
Email: koza@astro.sk
Študijný a vedecký odbor: fotosféra a chromosféra Slnka, slnečná granulácia, teória prenosu žiarenia


Dátum a čas: 1.12. 2022 20:17:32 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!