Daniel Novocký, RNDr. CSc.
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879130
Email: dnovocky@ta3.sk


Dátum a čas: 1.12. 2022 20:41:31 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!