Andrea Sanigová, Ing. 
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879159
Email: asaniga@astro.sk


Dátum a čas: 1.10. 2023 04:05:54 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!