Milena Eccles, Mgr. 
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879111
Email: meccles@astro.sk


Dátum a čas: 1.12. 2022 20:09:45 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!