Pavol Schwartz, Mgr. PhD.
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879160
Email: pschwartz@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: fyzika Slnka, plánovanie a spracovávanie družicových pozorovaní Slnka, NLTE modelovanie a mnoho-oborová spektroskopia slnečných filamentov/protuberancií, spektroskopia malo-škálových chromosférických štruktúr


Dátum a čas: 4.12. 2023 23:03:06 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!