Jarmila Regitková
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879163


Dátum a čas: 4.10. 2023 14:42:44 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!